Skardos sprendimai - mūsų įgyvendinti projektai, kuriuos kiekvienas galite pamatyti
SKAMBINKITE MUMS +370 654 36287, info@skardossprendimai.lt

Projektai


ss

UAB „Skardos sprendimai“ pradeda įgyvendinti projektą „Pažangi „Skardos Eco-produktai" linija, įdiegiant inovatyvius, ekologinius ir technologinius sprendinius“. Projekto biudžetas – 200.000,00 Eur, Europos Sąjungos investicijų suma – 90.000,00 Eur.

Projektas yra įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę „Eco-inovacijos LT+“. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projekto tikslas –  sukurti pažangią ekologiškų produktų liniją, įdiegiant  darnius, inovatyvius ir  ekologinius sprendinius, siekiant racionaliai naudoti žaliavas bei mažinti neigiamą ūkinės veiklos poveikį aplinkai  ir prisidėti prie klimato kaitos švelninimo tikslų. Ekologiški produktai - tai reikšmingai patobulinti, mažinantys neigiamą įtaką aplinkai, įmonės gaminami produktai, kurie bus pagaminti patobulinus įmonės technologinį  procesą, įsigyjant pažangią gamybinę įrangą ir įdiegus technologines inovacijas gamybos valdymo procese. Pažymėtina, kad ekologiški produktai užtikrins ilgalaikį, tęstinį aplinkos apsaugos efektą dėl antrinio panaudojimo galimybės ir pažangios surinkimo sistemos sukūrimo. Ekologiški produktai pasižymi ypatingomis kokybinėmis charakteristikomis, originalumu, išskirtinėmis aplinkosauginėmis savybėmis, galimybe antriniam panaudojimui, pilnai atitinkantys pagrindinius produktų ekologinio projektavimo reikalavimus bei užtikrinantys ilgalaikį bei tęstinį aplinkos apsaugos efektą. Projektas taip pat atitinka Lietuvos darnaus vystymosi strateginius prioritetus. Socialinių aspektų įgyvendinimas bus užtikrintas organizuojant darbuotojų švietimą, bendradarbiavimą, siekiant aplinkosauginių ir socialinių tikslų. Ekonominiu požiūriu bus diegiamos technologinės ekoinovacijos, kuriamos naujos darbo vietos.

"Projekto įgyvendinimo metu kuriama pažangi ekologiškų produktų linija. Baigiamos rengti produktų techninės specifikacijos pagal 4 pagrindines produktų grupes: 1) stogo sniego užtvara; 2) stogo apsauginė tvora; 3) stelažai; 4) montažiniai kampai. Taip pat įsigyta moderni įranga – lazerinės pjovimo staklės."

2020-10-06

Pažangi „Skardos Eco-produktai" linija, įdiegiant inovatyvius, ekologinius ir technologinius sprendinius

Pasiekimai iki 2020 m. 05 mėn.
Atlikti patikslinti skaičiavimai dėl technologinių ekoinovacijų diegimo, siekiant, kad bus gaminami reikšmingai patobulinti, pažangūs eco-produktai, kurie yra unikalaus dizaino, pasižymintys žaliavas ir energiją tausojančios savybėmis bei pritaikyti antriniam panaudojimui.

Pasiekimai iki 2020 m. 08 mėn.
Diegiama pažangus gamybos proceso organizavimo modelis, kurį sudaro trys sudedamosios dalys: pažangios technologijos, „Value Stream Mapping“ ir inovatyvi surinkimo ir antrinio panaudojimo sistema (inovatyvi eco- pažymėjimų išdavimo sistema).

Pasiekimai iki 2020 m. 11 mėn.
Kuriant pažangią ekologiškų produktų liniją organizuojami antrosios įrangos (lankstymo preso) pristatymo klausimai, atsižvelgiant į koronaviruso bei karantino neigiamos įtakos. Atlikti paruošiamieji darbai dėl bandomosios produktų gamybos partijos.

Pasiekimai iki 2021 m. 02 mėn.
Projekto įgyvendinimo metu sukurta pažangi eco-produktų linija apima šias 4 pagrindines grupes: I eco-produktas: stogo sniego užtvara; II eco-produktas: stogo apsauginė tvora; III eco-produktas: stelažai; IV eco-išvestinis produktas - montažiniai kampai.
Projekto rezultatai: pasiektas žaliavų eco-produktų gamybai sunaudojimo sumažėjimas; sumažintos elektros energijos sąnaudos; taikomas atliekų perdirbimas; įdiegta nauja technologija, prailginanti produktų tarnavimo laiką, sumažinti panaudoto kuro kiekiai bei padidinamas gamybos proceso efektyvumas - sutrumpinimas gamybos ciklas dėl technologinės inovacijos, įdiegiant pažangų gamybos organizavimo modelį.

Projekto vykdytojas:

„Skardos sprendimai“

2021-02-21


Mūsų objektai

Vilniaus Universitetas
JAV ambasada Lietuvoje
Kazahstano ambasada
Parko g. 1A, Avižieniai, Vilniaus raj. LT-14198 Vilnius, Lietuva