Projektai | Skardos sprendimai
SKAMBINKITE MUMS +370 654 36287, info@skardossprendimai.lt

Projektai


ss

UAB „Skardos sprendimai“ pradeda įgyvendinti projektą „Pažangi „Skardos Eco-produktai“ linija, įdiegiant inovatyvius, ekologinius ir technologinius sprendinius“. Projekto biudžetas – 200.000,00 Eur, Europos Sąjungos investicijų suma – 90.000,00 Eur.

 

Projektas yra įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę „Eco-inovacijos LT+“. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

 

Projekto tikslas –  sukurti pažangią ekologiškų produktų liniją, įdiegiant  darnius, inovatyvius ir  ekologinius sprendinius, siekiant racionaliai naudoti žaliavas bei mažinti neigiamą ūkinės veiklos poveikį aplinkai  ir prisidėti prie klimato kaitos švelninimo tikslų. Ekologiški produktai – tai reikšmingai patobulinti, mažinantys neigiamą įtaką aplinkai, įmonės gaminami produktai, kurie bus pagaminti patobulinus įmonės technologinį  procesą, įsigyjant pažangią gamybinę įrangą ir įdiegus technologines inovacijas gamybos valdymo procese. Pažymėtina, kad ekologiški produktai užtikrins ilgalaikį, tęstinį aplinkos apsaugos efektą dėl antrinio panaudojimo galimybės ir pažangios surinkimo sistemos sukūrimo. Ekologiški produktai pasižymi ypatingomis kokybinėmis charakteristikomis, originalumu, išskirtinėmis aplinkosauginėmis savybėmis, galimybe antriniam panaudojimui, pilnai atitinkantys pagrindinius produktų ekologinio projektavimo reikalavimus bei užtikrinantys ilgalaikį bei tęstinį aplinkos apsaugos efektą. Projektas taip pat atitinka Lietuvos darnaus vystymosi strateginius prioritetus. Socialinių aspektų įgyvendinimas bus užtikrintas organizuojant darbuotojų švietimą, bendradarbiavimą, siekiant aplinkosauginių ir socialinių tikslų. Ekonominiu požiūriu bus diegiamos technologinės ekoinovacijos, kuriamos naujos darbo vietos.

 

 


Mūsų objektai

Vilniaus Universitetas
JAV ambasada Lietuvoje
Kazahstano ambasada
Parko g. 1A, Avižieniai, Vilniaus raj. LT-14198 Vilnius, Lietuva